مزایای اقتصادی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کاهش هزینه ها

استفاده از دال مجوف یوبوت علاوه بر کاهش میزان مصالح مصرفی (فولاد-بتن)در دهانه مشابه به دلیل رفتار دوطرفه سقف و توزیع متوازن نیروها در دو جهت طولی و عرضی

ساختمان، هزینه‌های حین اجرا نظیر قالب بندی تیرها و کتیبه ها را نیز کاهش می‌دهد.این سیستم نسبت به سیستم‌های فولادی کاهش هزینه‌ای از 20 تا 70 درصد را به

همراه دارد.

 

افزایش تعداد پارکینگ

به دلیل حذف ستون های میانی، تعداد پارکینگ های تامین شده در این سیستم دال، افزایش می‌یابد. این افزایش علاوه بر ایجاد ارزش مادّی، حرکت و گردش ماشین‌ها در

پارکینگ را تسهیل می نماید.در برخی موارد، افزایش تعدادی پارکینگ موجب حذف یک طبقه‌ی پارکینگ ساختمان و صرفه جویی بیشتر در هزینه ها می شود.

حذف هزینه سقف کاذب

سیستم دال مجوف یوبوت با حذف تیرهای آویزدار و نیز کتیبه های بیرون زده از زیر سقف ، علاوه بر کاهش ارتفاع کلی ساختمان و مصالح مصرفی آن، نیاز سقف کاذب رادر

ساختمان مرتفع می سازد که این خود کاهش هزینه‌ای مضاعف را برای ساختمان به ارمغان می‌آورد.حذف تیرهای آویزدار موجب راحتی در عبور تاسیسات زیر سقف شده و

هزینه های مربوط به آن را نیز کاهش خواهد داد.

ارتباط با ما

saeed@sarmadi.us

Info@uboot-beton.com

09121005834

دفتر مرکزی

تهران، ابتدای آبشناسان، ساختمان 6060

امور نمایندگی ها

قم: 32914030-025

تبریز:

یزد:

مراغه:

کرج:

اصفهان: